Ing. Jaroslav Šimurda

Čistenie Kanalizácie

0904 693 711

PROFESIONALITA  |  VÝKONNÁ TECHNIKA  |  ZÁRUKA KVALITY

Služby

WC kanál - Šimurda

Profesionálne čistenie potrubí a kanalizácie – krtkovanie. Čistíme kanalizácie v rodinných domoch i priemyselných objektoch, kanalizačné prípojky, odtoky do WC, umývadiel, drezov, vaní, revízne šachty, dažďové a uličné vpuste atď.

Vysokotlakové čistenie kanalizácie patrí medzi najmodernejšie a najefektívnejšie metódy čistenia kanalizácií vo svete. Navyše ide o výlučne ekologický spôsob čistenia potrubia, ktorý významne prispieva k predĺženiu životnosti kanalizácie a predchádzaniu havarijných stavov.

Kontakty

Technika

Naša technika

Pri čistení využívame kvalitnú technológiu značiek Ridgit, Rioned a Rothenberger, ktorá pomocou vysokotlakových trysiek a silného prúdu vody dokonale vyčistí potrubie od hrubých nánosov nečistôt, vodného kameňa, kuchynských odpadov, rozličného stavebného materiálu, tvrdých tukových usadenín a rôznych predmetov.

Monitorovanie

TV monitoring kanalizácie

​TV monitoring kanalizácie je najúčinnejší spôsob odhalenia poškodení na potrubí. Okrem zistenia poruchy je možné kamerovým systémom vytýčiť aj trasu potrubia. Monitorovacia kamera nahráva farebný záznam, čím získate komplexný prehľad o stave potrubia a možnosť predchádzať poruchám. V prípade potreby je súčasťou monitoringu kanalizácie aj nahrávka záznamu na DVD alebo USB a zároveň komplexná záverečná správa z monitoringu. Pri zisťovaní stavu vašej kanalizácie využívame monitorovací systém Ridgit. Ten umožňuje zistiť prípadné poruchy na potrubí s presnosťou na desatinu metra.

Kontakt

Fakturačné údaje

Naše služby poskytujeme

Čistenie kanalizácie a krtkovanie, monitoring

Kysucké Nové Mesto, Kysucký Lieskovec, Povina, Ochodnica, Dunajov, Krásno nad Kysucou, Oščadnica, Čadca, Turzovka,
Staškov, Vysoká nad Kysucou, Veľké Rovné,  Žilina, Bytča, Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Stará Bystrica, Nová Bystrica,
Terchová, Rudina, Divina, Nesluša, Varín, Martin, Lietavská Lúčka a okolie. 

Po osobnej dohode so zákazníkom je možné prispôsobiť sa.

WC kanál – Šimurda |  Copyright © 2019 | by FT

Podmienky Ochrany Osobných údajov

Čistenie, monitoring a krtkovanie kanalizácií | Žilinský kraj

profesionalita  |  výkonná technika  |  záruka kvality

TOP